Kornelia Wiśniewska

Kornelia Wiśniewska

Jestem dietetykiem oraz psychologiem w trakcie certyfikacji w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym TER-COGNITIVA w Krakowie. Studia ukończyłam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Na płaszczyźnie zawodowej łączę wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie staży i szkoleń, podczas których pracowałam z osobami w kryzysie emocjonalnym, suicydalnym, trudnej sytuacji życiowej, cierpiącymi z powodu chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych. Zaufanie do skuteczności CBT zdobyłam dzięki terapii własnej prowadzonej w tym właśnie nurcie. Wykorzystuję techniki DBT, ACT czy elementy terapii schematu. Udzielam wsparcia psychologicznego, pomocy w trudnościach emocjonalnych, interpersonalnych czy rodzinnych. Pomagam w przezwyciężaniu kryzysów w związkach, zaburzeniach depresyjnych czy lękowych. Oferuję usługi związane z psychoedukacją i profilaktyką zdrowia psychicznego.Służę także pomocą w leczeniu nadwagi, otyłości i zaburzeń odżywiania, skupiając się na aspektach motywacyjno-poznawczych oraz budowaniu zdrowej relacji z jedzeniem.Pomagam w wypracowaniu umiejętności jedzenia intuicyjnego opartego na odzyskaniu zaufania do wewnętrznych sygnałów głodu i sytości.

pracuję z:
młodzież od 13 r.ż. dorośli
Specjalizacja
 • zaburzenia odżywiania
 • psychodietetyka
 • choroby psychosomatyczne
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia osobowości
 • problemy rodzinne
 • kryzys w związku
 • stres
 • fobie
Doświadczenie
 • Staż zawodowy na oddziałach szpitalnych: Hematologii, Nowotworów krwi i Transplantologii szpiku, Chirurgii i urologii dziecięcej, Pediatrii, Alergologii, Kardiologii, Dermatologii, Gastroenterologii dziecięcej oraz Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 • Staż zawodowy w Domu Opieki Społecznej, Karmelkowa we Wrocławiu
 • Praktyka w Poradni Chorób Układu Pokarmowego i Chorób Metabolicznych
 • Praktyka w Poradni Dietetycznej i Dziale Żywienia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu
Edukacja
 • studia magisterskie (psychologia, Uniwersytet Wrocławski)
 • Studia pierwszego stopnia (dietetyka, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
 • szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Ter-Cognitiva w Krakowie) - w trakcie